Razvoj človeške figure v likovni umetnosti od prazgodovine do konca antike

Razvoj človeške figure v likovni umetnosti od prazgodovine do konca antike

Umetnostnozgodovinsko predavanje Marjane Dolšina z naslovom

Razvoj človeške figure v likovni umetnosti od prazgodovine do konca antike,

v sredo, 13. novembra, ob 17. uri v Rokodelskem centru Ribnica

 

 

 

Umetnostna zgodovinarka Marjana Dolšina se bo posvetila motivu človeške figure, ki na polju likovne umetnosti zavzema posebno mesto, saj s svojo kompleksnostjo in izraznimi možnostmi vsakič znova predstavlja izziv slikarjem in kiparjem. V starem veku jo skozi posamezna obdobja in kulture srečujemo v različnih pojavnih oblikah, ki odražajo konkretne družbenozgodovinske okoliščine, religiozno razpoloženje in način razmišljanja takratnih ljudi. Ob tem spoznamo, da podoba človeškega telesa kljub njegovi determinirani biološki zgradbi ni nekaj, kar bi bilo časovno in prostorsko neodvisno, ampak se spreminja glede na družbeni ustroj in splošno ponotranjene vrednote.

Lepo vabljeni!

17:00:00 – 19:00:00

2021 © Rokodelski center Ribnica. Izdelava spletnih strani: Kreativna tovarna | Piškotki

Lasinzastave Logo Mali
Logo Erasmus
Logo Las Cdr10
Logo Chance
Srrs Logo Mali