O likovni zbirki

Galerija Miklova hiša hrani bogato in referenčno likovno zbirko, ki poseduje ključna likovna dela druge polovice osemdesetih in začetka devetdesetih let prejšnjega stoletja. Temelj zbirke predstavljajo umetniška dela iz obdobja ribniških likovnih srečanj in kolonij, v nadaljevanju pa se je zbirka kontinuirano nadgrajevala in dopolnjevala predvsem z donacijami in odkupi del uveljavljenih slovenskih sodobnih ustvarjalcev. Poleg tega je zbirateljska politika Galerije Miklova hiša usmerjena tudi v odkup umetniških del mlajše generacije slovenskih likovnih umetnikov. Z odkupi in donacijami si je Ribnica skozi tridesetletno obdobje ustvarila bogat likovni fond s preko 700 umetniškimi deli.

Galerija Miklova hiša hrani tudi Didaktično zbirko, ki predstavlja zaokroženo celoto znotraj galerijske likovne zbirke. V zbirko so vključena izbrana umetniška dela, ki služijo didaktičnemu in pedagoškemu namenu. Namen likovno-pedagoške zbirke je prikazati spoznanja o zakonitostih likovnega ustvarjanja ter preko originalnih umetniških del predstaviti številne možnosti likovne govorice. V zbirki so preko umetniških del priznanih modernih slovenskih avtorjev zastopane štiri temeljne likovne zvrsti (risba, grafika, slikarstvo, kiparstvo), znotraj njih pa so predstavljene različne likovne tehnike in slogovne opredelitve posameznih del. Zbirka je nastala v sodelovanju z ljubljansko Zvezo društev slovenskih likovnih umetnikov in predstavlja eno od dveh tovrstno zasnovanih zbirk v slovenskem prostoru. Ideja o oblikovanju likovno-pedagoške zbirke je prišla s strani akademske slikarke in likovne pedagoginje Alenke Gerlovič. Zbirka je nastajala v več fazah, dokončno pa je bila zaključena leta 1993. Zaradi svoje umetniške vrednosti in poglobljene obravnave likovnih del, didaktična zbirka ne predstavlja le pomembnega likovno-pedagoškega pripomočka, temveč tudi bogato likovno dediščino, ki velja za redek primer v slovenskem prostoru.

2024 © Rokodelski center Ribnica. Izdelava spletnih strani: Kreativna tovarna | Piškotki

Grb O.r.
Logo Ministrstvo Za Kulturo Rs
Logo Las Ppd Vert 1
Lasinzastave Logo Mali
Cgp Kohezijska Politika Logotipi Posamezni