48
  • občasna razstava

PATRIK DVORŠČAK / KO-LAPSUS

Patrik Dvorščak (1995) prihaja iz Ribnice. Srednješolsko izobrazbo je pridobil na Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo na programu umetniška gimnazija – likovna smer. Svoje izobraževanje je nadaljeval na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje, smer slikarstvo. Diplomiral je leta 2017, v letu 2022 pa je zaključil magistrski študij z naslovom Nezavedno in primitivno človeško delovanje, prav tako smer slikarstvo.
Umetnikovo ustvarjanje obravnava vsebine, nanašajoče se na probleme današnjika v družbi in množičnih tvorbah, ki kažejo na pusto, plehko vsakdanjost ter se upirajo idejam predpisanega, razsvetljenega sveta in moralnih prepričanj. Skupaj z mnoštvom elementov oz. figur v likovni stvaritvi, instalaciji, postavlja udeleženca v pozicijo ustvarjalca sveta – ljudje, ki smo v času našega bivanja odgovorni za lastna in tudi življenja vseh ostalih. Gledalca poskuša postaviti v pogled za nekaj kar je odgovoren sam.
Umetnik se na razstavi predstavlja s serijo Ko – lapsus, ki je del njegove magistrske naloge z naslovom Nezavedno in primitivno človeško delovanje. S svojo temo skuša prikazati globine banalnosti, puste vsakdanjosti in plehkosti, kamor strmoglavlja kultura. Hkrati pa poskuša opozoriti tudi na spremembe in globalizacijo v času, v katerem živimo in za katero meni, da jo v prvi vrsti povzroča hiperpopulacija. V teoretičnem delu magistrskega dela skozi področja antropologije, psihologije, psihoanalize in strukturalizma raziskuje v kolikšni meri je kolaps civilizacij posredno nameren. Zdi se, da se znova in znova znajdemo v nekem ponavljajočem se vzorcu samodestruktivnosti, kot da bi se tu vrinjal manko ali nezavedno, nezmožnost uzaveščenja dejanj, ki se skriva v samem jedru ambivalentnosti. Pri praktičnem delu magistrskega dela predstavlja serijo slik, s katerimi se poskuša dotakniti obravnavane teme. Z upodabljanjem osrednjega motiva na slikah (množice ljudi), nezavednih psiholoških scenarijev, razvrata genitalnih podob, dominacije človeštva nad stvarmi in živalmi, poizkuša ustvariti občutek namerne destruktivnosti človeštva.

POSTAVITEV RAZSTAVE

Foto: Mitja Ilc

ODPRTJE RAZSTAVE

Foto: Mitja Ilc

2024 © Rokodelski center Ribnica. Izdelava spletnih strani: Kreativna tovarna | Piškotki

Grb O.r.
Logo Ministrstvo Za Kulturo Rs
Logo Las Ppd Vert 1
Lasinzastave Logo Mali
Cgp Kohezijska Politika Logotipi Posamezni