Neznosna Lahkost Bivanja Vabilo
  • občasna razstava

Iz Likovne zbirke Riko / Neznosna lahkost bivanja

Neznosna lahkost bivanja

Jaka Babnik, Živa Drvarič, Dejan Habicht, Đejmi Hadrović, Nik Erik Neubauer, Uroš Potočnik, Arjan Pregl, Boštjan Pucelj, Lina Rica, Small but dangers, Špela Škulj

| Kuratorka: Nina Skumavc

Umetniška dela iz Likovne zbirke Riko kot izhodišče za razstavo v Galeriji Miklova hiša.

***

Kako misliti zbirko? Kot pravi Gerard Wajcman, je zbirka vselej prikrajšana za najmanj en objekt, ki vedno znova u-manjka. In prav ta vedno znova manjkajoči objekt ne spodbuja le novih zbirateljskih odločitev, temveč tudi razmislek, za kaj je zbirka prikrajšana, katera dela v njej niso prisotna. Pogled, ki zbirko hipotetično dopolnjuje, je bil tokrat zaupan Nini Skumavc, da pristopi k oblikovanju razstave, kjer dela iz zbirke predstavljajo zgolj izhodišče za razstavo. Umik zbirateljskega pogleda v prid kuratorskega pristopa odpira in nudi nove poglede na posamezna dela in jih obenem vsebinsko umešča v pomenske horizonte z drugimi deli.

Razstava z naslovom Neznosna lahkost bivanja v celoto zaokroža dela umetnic in umetnikov srednje in mlajše generacije, ki sicer izhajajo iz različnih avtorskih pristopov, konceptualnih izhodišč in vsebinskih zasledovanj. Razstava kot vezno tkivo med njimi izpostavlja vizualne odtise prostorov (naravnih, arhitekturnih, urbanističnih, digitalnih, zasebnih, javnih) na njihovih delih, v katerih se plastijo različne vsebinske konotacije, ki spreminjajo pogled na prostor, prisoten že veliko prej. Izhodišče razstave predstavljajo dela umetnikov Jake Babnika in Boštjana Puclja, ki na zaslon izbranih prizorov iz narave deponirata (neviden) spomin na dogodke, ki so se tam izvršili, ter Arjana Pregla in Uroša Potočnika, ki z družbeno-angažiranimi komentarji preoblikujeta in presprašujeta vsebinske konotacije danih prostorov. Dela naštetih umetnikov iz Likovne zbirke Riko so z naslonom na koncept prikrajšane zbirke postavljena v dialog z deli Žive Drvarič, Đejmi Hadrović, Dejana Habichta, Nika Erika Neubauerja, Line Rice, Špele Škulj in skupine Small but dangers, ki prav tako oživljajo oz. drugačijo podobe prostora v nosilce pripovedi različnih aktualnih bivanjskih razsežnosti.

Okvir razstave se tako kaže kot promenada, po kateri lahko s pogledom razkrivamo plasti neznosne lahkosti našega bivanja. Ta se okoli prostorov, v katerih bivamo, delujemo, čustvujemo, imaginiramo, mislimo in se angažiramo, ovija kot nekakšna membrana, s katero prostor vselej presega lastno materialnost, nadzorovano geometrijo in načrtovan pomen.

***

Nina Skumavc je diplomirala iz umetnostne zgodovine na Filozofski fakulteti v Ljubljani (2012), zaključila je tudi šolo za kustose in kritike za sodobno umetnost Svet umetnosti. Od leta 2014 sodeluje pri programih Galerije P74, pripravlja razstave s področja sodobne umetnosti, od leta 2021 pa piše kritike razstav za časopis Delo. Redno se udeležuje mednarodnih umetnostnih sejmov in kuratorskih rezidenc.

***

Likovna zbirka Riko je zasebna umetniška zbirka podjetja Riko. V zbirki so zastopani najpomembnejši avtorji zadnjih 100 let – od impresionistov do sodobnih avtorjev, ki jih v zadnjih 10 letih bolj pospešeno zasledujemo. Trenutno zbirka obsega približno 350 del; obseg zbirke se z zbirateljskimi odkupi redno širi oz. dopolnjuje.

2024 © Rokodelski center Ribnica. Izdelava spletnih strani: Kreativna tovarna | Piškotki

Grb O.r.
Logo Ministrstvo Za Kulturo Rs
Logo Las Ppd Vert 1
Lasinzastave Logo Mali
Cgp Kohezijska Politika Logotipi Posamezni