2

O PROJEKTU

OPIS OPERACIJE:

Galerija Miklova hiša se je v letu 2017 prijavila na 2. Javni poziv za izbor operacij LAS PPD v letu 2017, s predlogom za izvedbo projekta z naslovom Celostni pedagoški program Galerije Miklova hiša. Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. V sklopu projekta je bil zasnovan trajen in strokoven galerijski pedagoški program za učence prvega triletja osnovne šole. V ta namen je bil izdelan izviren izobraževalni animirani film, ki zajema prezentacijo galerijske institucije ter otroke na interaktiven način seznanja s sodobno umetnostjo in lokalno kulturno dediščino, s poudarkom na predstavitvi Likovne zbirke, ki jo hrani Galerija Miklova hiša. V okviru projekta je, v neposredni bližini galerijskega razstavnega prostora, urejena tudi pedagoška soba, ki je prilagojena zahtevam in potrebam za izvajanje pedagoških in kreativnih delavnic.

Pedagoško izobraževanje s področja kulture in likovne umetnosti prepoznavamo kot enega ključnih orodij za razumevanje pomena ohranjanja in varovanja kulturne dediščine, ki predstavlja temelj poslanstva Galerije Miklova hiša. S strokovno zasnovanim programom želimo otrokom ponuditi možnost razvoja na področju kreativnosti, splošne izobraženosti ter razvijati njihove sposobnosti interpretacije moderne in sodobne likovne umetnosti, ki je zastopana v Likovni zbirki Galerije Miklova hiša.

RAZLOGI ZA PROJEKT:

V Ribnici in okolici je mogoče prepoznati pomanjkanje programov oz. aktivnosti, ki bi izboljševali kakovost življenja in nudili možnost neformalnega izobraževanja ter vseživljenjskega učenja na področju likovne umetnosti in njene zgodovine. Vizija galerije Miklova hiša je med drugim usmerjena v ustvarjanje zavedanja in zanimanja za umetnost med lokalnimi prebivalci, zato je pomembno, da prične na začetku in svoje poslanstvo prenaša na mlade že v zgodnjih letih odraščanja. Potrebno je, da se v galeriji razvije primeren idejni program didaktične narave za otroke, ki bo na teoretičnem in praktičnem nivoju strokovno podkrepljen. Tako izobraževanja najmlajših kot tudi andragoški programi predstavljajo pomembno usmeritev institucije kot javnega prostora, ki nudi možnost za razvoj kritične misli. Strokovno izoblikovan pedagoški in andragoški program bo prispeval k razvijanju lokalne identitete, seznanjal javnost z likovno dediščino lokalnega in širšega slovenskega prostora ter spodbujal k razmišljanju o vlogi umetnosti v življenju posameznika. Projekt bo pripomogel k razvijanju otrokove osebne interpretacije umetniških del in omogočal doživljanje umetnin skozi inovativne načine in prakse učenja. S pomočjo induktivno zasnovane vzgoje, pri čemer bomo v ospredje postavili umetnost, kot induktivno prakso, bomo med drugim spodbudili tudi socialni in moralni razvoj pri otrocih.

 

REZULTATI OPERACIJE:

 • Zasnova trajnega in strokovnega galerijskega pedagoškega programa za učence prvega triletja osnovne šole
 • Izdelava izvirnega izobraževalnega animiranega filma o Galeriji Miklova hiša in sodobni likovni umetnosti
 • Izvedba pedagoških delavnic za otroke prvega triletja Osnovne šole dr. Franceta Prešerna Ribnica, Osnovne šole Sodražica ter Osnovne šole Loški Potok
 • Ureditev pedagoške sobe v Galeriji Miklova hiša, ki je prilagojena zahtevam in potrebam izvajanja pedagoških delavnic in kakovostnemu preživljanju prostega časa otrok
 • Izdelava promocijsko-izobraževalne publikacije v nakladi 1000 izvodov
 • Izvedba delavnice za občane z motnjami v duševnem razvoju
 • Izvedba delavnice za romske otroke
 • Ozaveščanje lokalnega prebivalstva o pomenu skupne identitete in o bogati likovni dediščini lokalnega okolja
 • Izvedba delavnice, ki je namenjena medgeneracijskemu sodelovanju
 • Izvedba pedagoških delavnic za predšolske otroke

 

CILJI OPERACIJE:

 • krepitev lokalne identitete in zavedanja o skupni kulturni dediščini preko poučevanja
 • povezovanje institucije znanja (JZ Rokodelski center Ribnica – organizacijska enota Galerija Miklova hiša), ki skrbi za ohranjanje likovne kulturne dediščine z lokalnim prebivalstvom in javnim, gospodarskim ter nevladnim sektorjem
 • spodbujanje medgeneracijskega povezovanja in sodelovanja
 • vključevanje ranljivih skupin
 • spodbujanje lokalne skupnosti k oživljanju javnega skupnega prostora
 • preko izobraževanja ohranjati, varovati ter interpretirati likovno kulturno dediščino s posebnim poudarkom na inovativni interpretaciji likovne zbirke Galerije Miklova hiša
 • dvig kakovosti življenja lokalne skupnosti z bogatejšo ponudbo inovativnih kulturnih dejavnosti za otroke na področju likovne umetnosti
 • ponuditi možnost rasti in osebnega razvoja posameznika na področju kreativnosti, splošne izobraženosti ter razvijati otrokovo sposobnost interpretacije moderne in sodobne likovne umetnosti
 • Turističnim obiskovalcem omogočati kvaliteten način preživljanja prostega časa preko spoznavanja likovne dediščine lokalnega prostora

 

PARTNERJI:

 • Osnovna šola Dr. Franceta Prešerna Ribnica
 • Društvo Biro 22
 • Center za mladinsko kulturo Kočevje

 

TRAJANJE OPERACIJE: 1.11.2017 – 31.10.2020

VREDNOST: Skupna vrednost operacije 65.579,24 EUR z DDV.

NAČIN SOFINANCIRANJA: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

Cgp Kohezijska Politika Logotipi PosamezniLas Logo

PEDAGOŠKE VSEBINE GALERIJE MIKLOVA HIŠA

1. UMETNOST JE ZAME!

Ob kliku na spodnjo ikono (pdf) lahko prenesete pravljico o Galeriji Miklova hiša, ki je nastala v okviru projekta z naslovom Celostni pedagoški program Galerije Miklova hiša. Pravljica je namenjena predšolskim in šolskim otrokom, ki se želijo na zabaven način seznaniti z galerijsko dejavnostjo in likovno umetnostjo. Obiskovalce bosta v svet umetnosti popeljala hudomušna lika Ribica in Velikan.

PRAVLJICA UMETNOST JE ZAME

2. UMETNOST JE TUDI ZATE!

V okviru pedagoškega programa Galerije Miklova hiša smo za najmlajše pripravili sklop različnih ustvarjalnih nalog s skupnim naslovom UMETNOST JE TUDI ZATE. Sklop nalog je namenjen samostojnemu ustvarjanju in razvijanju otrokove kreativnosti, obenem pa spodbuja njegovo vizualno občutljivost in ga seznanja s številnimi možnostmi likovne govorice.

1.USTVARJALNA NALOGA: MEŠANJE BARV

2.USTVARJALNA NALOGA: BARVNI ODTENKI

3.USTVARJALNA NALOGA: KIPARSTVO

4.USTVARJALNA NALOGA: GRAFIKA

5.USTVARJALNA NALOGA: FOTOGRAFIJA

6.USTVARJALNA NALOGA: ABSTRAKTNA UMETNOST

7.USTVARJALNA NALOGA: ARHITEKTURA

DIGITALNA IZDAJA KNJIGE MARTIN KRPAN

Ob kliku na spodnji ikono lahko dostopate do digitalne izdaje Levstikovega Martina Krpana, ki je namenjena otrokom in odraslim, kot bralno-likovno razvedrilo. Ilustracije, ki so namenjene barvanju, so delo Božidarja Strmana, akademskega slikarja in mentorja v Likovni šoli LICE. Na koncu knjige so priložena tudi navodila za domačo vezavo natisnjenih strani.

FRAN LEVSTIK - MARTIN KRPAN

2024 © Rokodelski center Ribnica. Izdelava spletnih strani: Kreativna tovarna | Piškotki

Grb O.r.
Logo Ministrstvo Za Kulturo Rs
Logo Las Ppd Vert 1
Lasinzastave Logo Mali
Cgp Kohezijska Politika Logotipi Posamezni