2

Galerija Miklova hiša se je v letu 2017 prijavila na 2. Javni poziv za izbor operacij LAS PPD v letu 2017, s predlogom za izvedbo projekta z naslovom Celostni pedagoški program Galerije Miklova hiša. Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. V sklopu projekta bo zasnovan trajen in strokoven galerijski pedagoški program za učence prvega triletja osnovne šole. V ta namen bo izdelan izviren izobraževalni animirani film, ki bo zajemal prezentacijo galerijske institucije ter otroke na interaktiven način seznanjal s sodobno umetnostjo in lokalno kulturno dediščino, s poudarkom na predstavitvi Likovne zbirke, ki jo hrani Galerija Miklova hiša. V okviru projekta je, v neposredni bližini galerijskega razstavnega prostora, predvidena ureditev pedagoške sobe, ki bo prilagojena zahtevam in potrebam za izvajanje pedagoških in kreativnih delavnic.

Cilj projekta je spodbuditi zavedanje o pomenu bogate likovne kulturne dediščine v lokalnem okolju ter s tem prispevati k krepitvi skupne identitete lokalnih prebivalcev. Pedagoško izobraževanje s področja kulture in likovne umetnosti prepoznavamo kot enega ključnih orodij za razumevanje pomena ohranjanja in varovanja kulturne dediščine, ki predstavlja temelj poslanstva Galerije Miklova hiša. S strokovno zasnovanim programom želimo otrokom ponuditi možnost razvoja na področju kreativnosti, splošne izobraženosti ter razvijati njihove sposobnosti interpretacije moderne in sodobne likovne umetnosti, ki je zastopana v Likovni zbirki Galerije Miklova hiša.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Cgp Kohezijska Politika Logotipi PosamezniLas Logo

2019 © Rokodelski center Ribnica. Izdelava spletnih strani: Kreativna tovarna | Piškotki

Lasinzastave Logo
Logo Erasmus
Las Logo
Logo Chance