• NOVO!

VIRTUALNA RESNIČNOST: VSTOP V SLIKO

Ig And Fb Posts Gmh (17)

Ali ste že kdaj stali pred velikansko umetnino in dobili občutek, da vas bo posrkala vase? Si zamišljate kakšen bi bil občutek, če bi se to resnično zgodilo?

Galerija Miklova hiša vam odpira vrata v umetniško navdahnjen virtualni svet, v katerem se boste lahko sprehajali po eni izmed največjih slik iz njihove likovne zbirke. S pomočjo virtualnih očal boste vstopili v sliko in se podali v čaroben fantazijski svet likovne umetnosti.

DOSTOPNOST VR VSEBINE

Virtualno aktivnost z naslovom Vstop v sliko lahko izkusite v Rokodelskem centru Ribnica in sicer v prostoru navdiha (INSPO), ki se nahaja v 1. nadstropju. Virtualna vsebina je dostopna v času odprtosti Rokodelskega centra in je primerna za vse starostne skupine. Ogled z VR očali je vključen v ceno vstopnice za Rokodelski center Ribnica.

O PROJEKTU

V Galeriji Miklova hiša si že nekaj časa prizadevamo odkrivati in preizkušati nove načine interpretiranja sodobnih umetniških del, pri čemer želimo namenoma izstopiti iz ustaljenih in klasičnih okvirov muzejskega dela. Še vedno pogosto slišano tezo »Sodobne umetnosti se ne da razumeti« smo izkoristili kot izhodišče za iskanje novih poti in pristopov k interpretaciji sočasne umetniške produkcije. Vsebine, ki jih razvijamo obiskovalca pogosto nagovarjajo k osvoboditvi razumskega spoznavanja in ga usmerjajo k domišljiji ter čutnemu zaznavanju in doživljanju umetniškega sveta. Eno od tovrstno zasnovanih vsebin predstavlja tudi virtualna aktivnost »Vstop v sliko«, ki obiskovalcem omogoča bolj doživeto in intenzivnejše dojemanje in doživljanje izbranega umetniškega dela iz Likovne zbirke Galerije Miklova hiša. Namen tovrstne izkušnje je, da obiskovalce spodbuja k drugačnemu pristopu »branja« sodobnih umetniških del, ki ne sloni na razumevanju, temveč na dojemanju, doživljanju in občutenju umetnine.

Kljub temu, da novonastala VR aktivnost na prvi pogled sloni zgolj na vizualni izkušnji in odkrivanju tistih elementov slike, ki so očem nevidni, se v svojem bistvu osredotoča predvsem na (kreativni) miselni proces, ki se odvija med opazovanjem umetnine. Vseh vidikov in pomenov umetnine se namreč ne da dojeti le preko senzornih dražljajev (vid); bistven del opazovanja in dojemanja umetniških del je abstrakten del, do katerega pa se da priti le s pomočjo domišljije in kreativnega procesa. Pričujoča virtualna aktivnost obiskovalca spodbuja k spoznavanju omenjenega kreativnega procesa, kar mu lahko služi kot pomoč pri nadaljnjem opazovanju in dojemanju drugih (sodobnih) umetniških del. V želji, da bi obiskovalci lažje stopili v (lasten) domišljijski svet, smo vidno polje izbrane umetnine razširili na elemente, ki jih v dvodimenzionalni različici ni mogoče videti – pri spreminjanju nevidnega v vidno smo sodelovali neposredno z avtorjem umetnine Mitjo Fickom.

 

Izvedbo projekta je omogočilo Ministrstvo za kulturo RS.

O SLIKI

Delo akademskega slikarja Mitje Ficka odpira pogled v zanj značilni mistični in fantazijski svet, ki svoja izhodišča išče v avtorjevem lastnem izkušanju in doživljanju realnosti. Svojevrsten pogled na svet ga vodi v oblikovanje novih, vzporednih svetov, v katerih zavestno ustvarjene družbene konstrukte in zakonitosti zamenja prvobitno občutenje življenja, ki se kaže v vsej svoji lepoti in vseprisotni minljivosti. Slednja je prikazana kot poetična nota življenja, ki omogoča novo rojstvo – nastajanje novega, nikoli prej videnega. Moč popolnosti življenja je mogoče doživeti prav skozi zavedanje (lastne) minljivosti, ki jo lahko razumemo bodisi v luči strahu pred prehitrim iztekanjem neznanega časovnega obdobja ali pa kot krepilo in gonilo človeškega razvoja. Prav želja po tem, da bi preprečili neizogibno ali pa vsaj kakovostno izkoristili svoj preostali čas, nas namreč vodi v bolj doživeto občutenje vsega kar nas obdaja. V duhu slednjega, zavedanje o neizogibnosti trenutka minljivosti predstavlja tudi delo z naslovom Concerto grosso II.

Ob vstopu v likovno delo smo tako priča estetski izkušnji minevanja, prikazanega skozi zvočno-vizualno dogajanje, ki nas sicer spremlja tudi v realnem svetu, vendar ga zaradi naglice (sodobnega) življenja ne zaznamo. Vstop v umetnino gledalca pahne v imaginaren in fantazijski svet, ki ob neprestanem spreminjanju, dopolnjevanju in odvzemanju opominja na minljivost tako materialnih sledi družbe kot tudi vseh oblik zemeljskega življenja. Avtor minevanja ne predstavlja v duhu neprijetne izkušnje, ki običajno spremlja tovrstne razmisleke, temveč kot neizogibno resnico, v kateri je kljub krutosti mogoče najti čuten, doživet in neponovljiv svet. Za promocijo »pozitivne« izkušnje minevanja uporabi celo elemente oglaševalske industrije (reklamni panoji in napisi), ki v realnem svetu pogosto učinkujejo ravno nasprotno od resnice in v večini primerov rušijo človekovo zavedanje o minljivosti. Reklamne podobe, ki so običajno usmerjene prav v navidezno podaljševanje življenja in prikrivanje že vnaprej znane človekove usode, se v Fickovem fantazijskem svetu spremenijo v glasnike edine in temeljne življenjske resnice – vsi mi bomo umrli. Nezgrešljiv monumentalen reklamni napis v kitajščini nas tako vodi k spoznanju neizogibne resnice, ki jo razumemo s približno enako težavnostjo, kot zapletene kitajske pismenke. Pa vendar nam, ko jo enkrat razumemo in sprejmemo, odpre vrata v doživet, enkraten in nikoli več ponovljiv svet.

Kljub temu, da gre pri Concerto Grosso II za na videz kritičen prikaz sodobnih družbenih problemov, likovno delo ni namenjeno problematiziranju ali kritičnemu ovrednotenju sodobne družbe, temveč prikazu izkušnje minevanja, ki ponuja neomejene možnosti branja.

Velemesto lahko postane prizorišče neznosnega hrupa ali pa doživeto koncertno prizorišče, ki ga odlikuje nikoli več ponovljiva glasba.

[Ana Pucelj]

Mitja Ficko, Concerto Grosso

KAJ O VR IZKUŠNJI MENI AVTOR SLIKE MITJA FICKO?

Čeprav me misel na prihajajočo virtualno resničnost – z vsemi posledicami, ki bodo sledile – obdaja s svojevrstno grozo, me je povabilo k  sodelovanju, da mojo sliko spremenimo v VR izkušnjo, močno razveselilo.

Velika slika CONCERTO GROSSO je v sami osnovi zelo preprosta. Ponoči se znajdemo na vrhu stolpnice iz katere pred sabo gledamo zrcalni reklamni pano v kitajskem jeziku in velemesto s stolpnicami in lučkami. Čeprav je slika figurativna, skorajda ni elementov, ki bi dajali sugestijo na morebitno anekdotičnost slike. Nadaljnji namig bi nam lahko dal prav kitajski pano, vendar ga ne razumemo. Ostane nam samo Concerto Grosso in morje domišljije, ki nam ga prizor ob tem naslovu ponuja.  Bežen prizor je kot trenutek, ki se raztegne v trajanje.

Ko sem sprva razmišljal o VR možnostih, sem avtomatično razmišljal spektakularno anekdotično, kar pa bi  prvotno tihost slike docela speljalo na povsem drug led.  S temi idejami bi se močno oddaljil od sprva romantičnega prizora. Razmišljati je bilo potrebno tudi o možnostih in zmožnostih izvedbe. Proces dela je tako prinesel zgolj našo naselitev v prostor slike. Nič posebnega, nič spektakularnega, a hkrati vse.

Nova VR verzija slike je po mojem mnenju tudi zelo zabavna, predvsem pa je ideja slike potencirana na vseh parametrih, tako da mi še najbolj prikliče prizor slepca, ki spregleda in gluhega, ki naenkrat zasliši.  Pa čeprav se ne zgodi nič posebnega, smo prestavljeni v prostor, ki nam zaostri pozornost in nas drži v pričakovanju. Naj to zadostuje, da sprevidimo, da nam s časom vse izpolzi iz rok, da gre vse naprej, v svojem toku, tudi ko nas več ne bo.

[Mitja Ficko]

IZ ZAKULISJA (MAKING-OF)

2022 © Rokodelski center Ribnica. Izdelava spletnih strani: Kreativna tovarna | Piškotki

Grb O.r.
Logo Ministrstvo Za Kulturo Rs
Logo Las Ppd Vert 1
Lasinzastave Logo Mali
Srrs Logo Mali