Likovno izobraževalni center LICE

Razpis za vpis v likovno šolo 2020/2021

Galerija Miklova hiša razpisuje vpis v programe likovnega izobraževanja, ki potekajo pod okriljem Likovno izobraževalnega centra LICE.

Likovno izobraževalni programi so namenjeni tako odraslim kot tudi otrokom in potekajo v obliki ustvarjalnih delavnic ter predavanj, ki jih vodijo akademsko izobraženi umetniški ustvarjalci. Učni program obsega slikarstvo, kiparstvo in grafiko.
Več informacij o poteku in vsebini posameznih programov ter prijavnico za vpis najdete v rubriki Program izobraževanja.

Vsi izobraževalni programi potekajo v ateljejskih prostorih LICE, v Rokodelskem centru Ribnica, Cesta na Ugar 6, 1310 Ribnica.

Izpolnjeno prijavnico pošljite na elektronski naslov galerija@amis.net, najkasneje do 30. septembra 2020. 

Vprašanja lahko pošljete na isti e-naslov ali pokličete telefonsko številko 01/ 836 93 34.

Vsa dodatna pojasnila boste prejeli na informativnem sestanku, ki ga bomo organizirali pred začetkom izvajanja likovno-izobraževalnih programov, predvidoma konec septembra 2020.

 

Za Tisk Letak (2)      Za Tisk Letak (1)

 


Program izobraževanja za odrasle

Izobraževanje je namenjeno posameznikom, starejšim od petnajst let, ki jih zanima osebna ustvarjalnost in izobraževanje na likovnih področjih, tistim, ki se želijo vpisati na likovne šole in morajo opraviti sprejemni izpit ter ostalim zainteresiranim. Štiriletno izobraževanje za odrasle poteka od oktobra do maja, enkrat tedensko po tri ure in zajema področja slikarstva, kiparstva in grafike.
Skozi osnovno štiriletno izobraževanje se zvrstijo osnovne akademske teme, ki jih po zaključku dopolnjujejo teme v nadaljevalnem, projektnem letniku. Tekom prvih štirih let slušatelji spoznajo osnovne vsebine iz likovnega sveta. Šolsko leto se zaključi z razstavo likovnih del slušateljev, ki poteka v ateljejskih prostorih v Rokodelskem centru Ribnica.

Izobraževanje za odrasle vodijo:

 • Marko Glavač, akad. kip.
 • Julij Borštnik, akad. kip.
 • Božidar Strman – Mišo, akad. slik.
 • Simon Lavrič, akad. slik.
 • Karmen Bajec, akad. slik.
 • Katja Oblak, akad. kip.

Cena: 50€/mesec  oz.  40€/mesec*

*Za vse slušatelje, ki imajo stalno prebivališče v Občini Ribnica ali Občini Sodražica bosta šolnino delno subvencionirali omenjeni občini. Mesečna šolnina v tem primeru znaša 40€/mesec, od tega je 10€/mesec subvencionirano s strani Občine Ribnica in Občine Sodražica.

Lice (1a)

Predstavitev slikarstva in programski načrt izobraževanja po letnikih

I. leto:

 • risanje osnovnih geometrijskih teles
 • tonsko senčenje
 • risanje po opazovanju in praktična uporaba perspektivičnega modela
 • risanje glave
 • uvod v razumevanje barve kot orisnega likovnega elementa

II. leto:

 • uvod v risanje človeške figure po modelu
 • risanje delov telesa
 • uvod v anatomijo
 • tonska risba, tonska slika
 • barva kot likovni pojem

III. leto:

 • risanje glave in figure s podrobnejšo analizo posamičnih delov in celote
 • slikanje figure in ozadja
 • slikanje z motivnim izhodiščem (interier, eksterier)
 • mešanje barv
 • slikarsko konceptualno snovanje z različnimi tehnikami in materiali

IV. leto:

 • risanje in slikanje glave in figure kot kompozicijskega elementa
 • karakterne in ekspresivne karakteristike glave in figure
 • barva kot nosilec čustvenih in razpoloženjskih stanj
 • likovno snovanje kot osebni izraz in izraz svobodne kreativnosti

Predstavitev kiparstva in programski načrt izobraževanja po letnikih

I. leto:

 • prosta kompozicija v prostoru
 • modeliranje jajca
 • modeliranje kubus glave
 • modeliranje lobanje
 • modeliranje portreta Venera
 • modeliranje portreta po živem modelu
 • izdelava skeleta
 • modelacija poprsja po živem m. pomanjšano
 • modelacija figure pomanjšano

II. leto:

 • prosta kompozicija v prostoru na osnovi teksta
 • modeliranje lobanje
 • modeliranje oko, uho, usta in nos
 • modeliranje portreta po živem modelu 2 portreta
 • roka vlivanje in modeliranje

 

III. leto:

 • skelet
 • modeliranje poprsja po živem modelu
 • modeliranje figure kontrapost
 • modeliranje, oblikovanje figure konotativni ekvivalent

IV. leto:

 • modeliranje figure – torzo
 • oblikovanje figure torzo
 • konceptualizem v kiparstvu
 • absolutni in relativni prostor skulpture
 • javni kip namišljena predpostavka
 • osebni izbor naloge
 • utemeljitev osebnega izbora naloge pisna in ustna

V nadaljevalnem projektnem letniku slušatelji sledijo vsebinam iz sveta modernizma in novih medijev. Postopoma razvijajo svoj likovni jezik v smereh, ki dopolnjujejo in razširijo že pridobljeno znanje (slikarstvo, kiparstvo, grafika).


Program izobraževanja za otroke

Program LICE za osnovnošolce je namenjen otrokom in mladostnikom starim od 6 do 14 let, ki bodo pod strokovnim vodstvom ustvarjali na področju RISANJA,SLIKANJA, KIPARSTVA, ANIMACIJE in GRAFIKE. Program se bo izvajal enkrat tedensko po dve uri od oktobra do maja.

Izobraževanje za osnovnošolske otroke vodijo:

 • Andreja Gorjanc, akad. slik.
 • Julij Borštnik, akad. kip.
 • Božidar Strman – Mišo, akad. slik.

Cena: 35€/mesec  oz.  30€/mesec*

*Za vse slušatelje, ki imajo stalno prebivališče v Občini Ribnica ali Občini Sodražica bosta šolnino delno subvencionirali omenjeni občini. Mesečna šolnina v tem primeru znaša 30€/mesec, od tega je 5€/mesec subvencionirano s strani Občine Ribnica in Občine Sodražica.

Lice Ribnica 2

2021 © Rokodelski center Ribnica. Izdelava spletnih strani: Kreativna tovarna | Piškotki

Lasinzastave Logo Mali
Logo Erasmus
Logo Las Cdr10
Logo Chance
Srrs Logo Mali