Likovno izobraževalni center LICE

Vpis V Lice 2020 2021

RAZPIS ZA VPIS V LIKOVNO IZOBRAŽEVALNE PROGRAME 2022/2023

Galerija Miklova hiša razpisuje vpis v programe likovnega izobraževanja, ki potekajo pod okriljem Likovno izobraževalnega centra LICE.

Likovno izobraževalni programi so namenjeni tako odraslim (LICE) kot tudi otrokom (LICEUM) in potekajo v obliki ustvarjalnih delavnic ter predavanj, ki jih vodijo akademsko izobraženi umetniški ustvarjalci. Učni program obsega slikarstvo, kiparstvo in grafiko.
Več informacij o poteku in vsebini posameznih programov ter prijavnico za vpis najdete v rubriki Program izobraževanja.

Vsi izobraževalni programi potekajo v ateljejskih prostorih LICE, v Rokodelskem centru Ribnica, Cesta na Ugar 6, 1310 Ribnica.

Izpolnjeno prijavnico pošljite na elektronski naslov galerija@rc-ribnica.si, najkasneje do 15. septembra 2022. 

Vprašanja lahko pošljete na isti e-naslov ali pokličete telefonsko številko 01/ 836 93 34 ali 031673456.

Vsa dodatna pojasnila boste prejeli na informativnem sestanku, ki ga bomo organizirali pred začetkom izvajanja likovno-izobraževalnih programov, predvidoma konec septembra 2022.

 

Logo Lice Pozitiv Png

 

 

 

 

 

Lice 1


LICE - program izobraževanja za odrasle

Izobraževanje je namenjeno posameznikom, starejšim od petnajst let, ki jih zanima osebna ustvarjalnost in izobraževanje na likovnih področjih, tistim, ki se želijo vpisati na likovne šole in morajo opraviti sprejemni izpit ter ostalim zainteresiranim. Štiriletno izobraževanje za odrasle poteka od oktobra do maja, enkrat tedensko po tri ure in zajema področja slikarstva, kiparstva in grafike.
Skozi osnovno štiriletno izobraževanje se zvrstijo osnovne akademske teme, ki jih po zaključku dopolnjujejo teme v nadaljevalnem, projektnem letniku. Tekom prvih štirih let slušatelji spoznajo osnovne vsebine iz likovnega sveta. Šolsko leto se zaključi z razstavo likovnih del slušateljev, ki poteka v ateljejskih prostorih v Rokodelskem centru Ribnica.

Izobraževanje za odrasle vodijo:

 • Marko Glavač, akad. kip.
 • Julij Borštnik, akad. kip.
 • Božidar Strman – Mišo, akad. slik.
 • Simon Lavrič, akad. slik.
 • Karmen Bajec, akad. slik.
 • Katja Oblak, akad. kip.

Cena: 45€/mesec 

 

Lice (1a)

Predstavitev slikarstva in programski načrt izobraževanja po letnikih

I. leto:

 • risanje osnovnih geometrijskih teles
 • tonsko senčenje
 • risanje po opazovanju in praktična uporaba perspektivičnega modela
 • risanje glave
 • uvod v razumevanje barve kot orisnega likovnega elementa

II. leto:

 • uvod v risanje človeške figure po modelu
 • risanje delov telesa
 • uvod v anatomijo
 • tonska risba, tonska slika
 • barva kot likovni pojem

III. leto:

 • risanje glave in figure s podrobnejšo analizo posamičnih delov in celote
 • slikanje figure in ozadja
 • slikanje z motivnim izhodiščem (interier, eksterier)
 • mešanje barv
 • slikarsko konceptualno snovanje z različnimi tehnikami in materiali

IV. leto:

 • risanje in slikanje glave in figure kot kompozicijskega elementa
 • karakterne in ekspresivne karakteristike glave in figure
 • barva kot nosilec čustvenih in razpoloženjskih stanj
 • likovno snovanje kot osebni izraz in izraz svobodne kreativnosti

Predstavitev kiparstva in programski načrt izobraževanja po letnikih

I. leto:

 • prosta kompozicija v prostoru
 • modeliranje jajca
 • modeliranje kubus glave
 • modeliranje lobanje
 • modeliranje portreta Venera
 • modeliranje portreta po živem modelu
 • izdelava skeleta
 • modelacija poprsja po živem m. pomanjšano
 • modelacija figure pomanjšano

II. leto:

 • prosta kompozicija v prostoru na osnovi teksta
 • modeliranje lobanje
 • modeliranje oko, uho, usta in nos
 • modeliranje portreta po živem modelu 2 portreta
 • roka vlivanje in modeliranje

 

III. leto:

 • skelet
 • modeliranje poprsja po živem modelu
 • modeliranje figure kontrapost
 • modeliranje, oblikovanje figure konotativni ekvivalent

IV. leto:

 • modeliranje figure – torzo
 • oblikovanje figure torzo
 • konceptualizem v kiparstvu
 • absolutni in relativni prostor skulpture
 • javni kip namišljena predpostavka
 • osebni izbor naloge
 • utemeljitev osebnega izbora naloge pisna in ustna

PrOJEKTNI LETNIK

V nadaljevalnem projektnem letniku slušatelji sledijo vsebinam iz sveta modernizma in novih medijev. Postopoma razvijajo svoj likovni jezik v smereh, ki dopolnjujejo in razširijo že pridobljeno znanje (slikarstvo, kiparstvo, grafika).


LICEUM - program izobraževanja za otroke

Likovno izobraževalni center LICE je leta 2021 pričel z izvajanjem novega likovno izobraževalnega programa za osnovnošolske otroke, ki poteka pod imenom LICEUM. Program je namenjen otrokom in mladostnikom starim od 6 do 14 let.

Multidisciplinarno zasnovani program je osredotočen na povezovanje različnih interesnih področij in njihovo interpretacijo skozi ustvarjalno domišljijo, katere namen je razvijanje raznolikih kreativnih znanj v času zgodnjega mladostnega odraščanja. Predstavljanje starejše kulturne dediščine in sodobne umetniške ustvarjalnosti skozi inovativne načine in prakse učenja, ki zajemajo različna tematska področja, omogoča plodovitejši razvoj otrokove kreativnosti in sposobnosti ustvarjalnega mišljenja.

V okviru inovativno zasnovanega programa želimo slediti sodobnim spoznanjem, ki jih narekujejo aktualne smernice pedagogike na področju likovne umetnosti. Z namenom, da otroci odkrijejo pestrost novih znanj in izkušenj, smo zasnovali vsebinsko in tematsko dinamičen likovno izobraževalni program, ki ga bomo vsako leto spreminjali in nadgrajevali.

 

TEMA PROGRAMA V ŠOLSKEM LETU 2022/2023 – “ČASOVNI STROJ LEONARDA DA VINCIJA”

V šolskem letu 2022/2023 bo program zajemal vsebine s področja likovne umetnosti, zgodovine, znanosti in tehnike. V okviru programa se bodo otroci seznanili z lokalno, širše slovensko in tujo kulturno dediščino, ki bo predstavljena skozi oči velikega renesančnega genija Leonarda da Vincija ter svetovljanskega in iznajdljivega Ribničana. Udeleženci bodo spoznavali mala in velika odkritja renesančnih mojstrov, preučevali zanimivo lokalno in svetovno kulturno dediščino, odkrivali skrivnosti starejše in sodobne umetnosti, raziskovali Leonardove očarljive izume, spoznavali njegove svetovno znane umetnine in s pomočjo časovnega stroja morda celo odpotovali v Leonardov čas.

Izobraževanje bo potekalo od oktobra do maja, enkrat tedensko ob TORKIH (predvidoma od 17.00 do 19.00), v ateljejskem prostoru v Rokodelskem centru Ribnica. 

Cena: 30€/mesec

Png Letak

2023 © Rokodelski center Ribnica. Izdelava spletnih strani: Kreativna tovarna | Piškotki

Grb O.r.
Logo Ministrstvo Za Kulturo Rs
Logo Las Ppd Vert 1
Lasinzastave Logo Mali
Cgp Kohezijska Politika Logotipi Posamezni