Didaktična zbirka galerije miklova hiša

O DIDAKTIČNI ZBIRKI

Didaktična zbirka predstavlja zaokroženo celoto znotraj Likovne zbirke Galerije Miklova hiša, v katero so vključena izbrana umetniška dela, ki služijo didaktičnemu in pedagoškemu namenu. Nastala je v sodelovanju z Zvezo društev slovenskih likovnih umetnikov (ZDSLU) in predstavlja eno od dveh tovrstno zasnovanih zbirk v slovenskem prostoru. Ideja o oblikovanju likovno-pedagoške zbirke je prišla s strani akademske slikarke in likovne pedagoginje Alenke Gerlovič (1919–2010). Leta 1986 je v okviru ZDSLU podala predlog za pripravo tovrstnih zbirk, ki naj bi prvotno nastale za vse večje kraje po Sloveniji, kjer ni bilo dovolj pogoste in pestre razstavne dejavnosti. Kljub posredovanju ideje vsem tedanjim občinskim kulturnim skupnostim je bil odziv glede priprave in odkupa zbirk zelo skromen, ponudbo sta sprejeli le Ribnica in Novo mesto. Zbirki, ki sta bili zasnovani kot enakovredni pedagoško-likovni formaciji, sta nastajali v več fazah in sta bili dokončno zaključeni leta 1993. Namen oblikovanja didaktične zbirke je bil predstaviti spoznanja o zakonitostih likovnega ustvarjanja ter s tem spodbuditi vizualno občutljivost občinstva in ga seznaniti s številnimi možnostmi likovne govorice. V zbirki so preko umetniških del priznanih slovenskih avtorjev zastopane štiri temeljne likovne zvrsti (risba, grafika, slikarstvo in kiparstvo), znotraj njih pa so predstavljene različne likovne tehnike in slogovne opredelitve posameznih del. Izbor temelji pretežno na delih modernih slovenskih likovnih ustvarjalcev, vključena pa so bila tudi nekatera dela pomembnih, vendar že pokojnih slovenskih avtorjev. Izbrani so bili avtorji različnih likovnih pojmovanj (od realizma do abstrakcije) in različnih generacij. Poleg splošne tehnične in slogovne opredelitve likovnih zvrsti so bili k izbranim umetniškim delom pripisani tudi komentarji, iz katerih je razviden namen vključitve posameznega dela v zbirko.

Od odkupa do danes je bil izbor del iz didaktične zbirke javnosti predstavljen v okviru štirih razstav. Na prvi razstavi leta 1988 sta bili zastopani zgolj dve zvrsti likovne umetnosti – grafika (visoki tisk) in risba. Leta 1991 sta bili predstavljeni grafika in slikarstvo, leta 1999 pa je bila didaktična zbirka predstavljena na način, kot jo je zasnovala Alenka Gerlovič, le brez kiparskih del. Širši izbor del iz didaktične zbirke je bil javnosti nazadnje predstavljen leta 2018 v okviru praznovanja 30. obletnice Galerije Miklova hiša. Zaradi prostorskih omejitev zbirka nikoli ni bila predstavljena v celoti, temveč le po segmentih na vsakoletnih razstavah Iz zbirke Galerije Miklova hiša.

Ribniška didaktična zbirka vključuje 96 umetniških del, od tega 8 primerov kiparskih del, 26 risb, 31 slik in 31 primerov grafik. S pomočjo danih primerov so pojasnjene tehnike risanja (tuš, sepia, kreda, svinčnik, oglje), tehnike slikanja od vodenih barv (akvarelne barve, gvaš), pastela, monotipije, lepljenke in montaže do tempere (jajčna tempera, kazeinska tempera, disperzijska tempera) ter grafične tehnike, ki se delijo na visoki tisk (lesorez, linorez), globoki tisk (suha igla, jedkanica, mehki vosek, akvatinta, rezervaš, mezzotinta, kolagrafija, reliefni tisk), ploski tisk (litografija), sitotisk in računalniško grafiko.

V zbirki so zastopani številni likovni ustvarjalci, ki so slovenskemu likovnemu okolju vtisnili pomemben pečat: Alenka Gerlovič, Andrej Jemec, Bogdan Borčič, Boris Kobe, Božidar Jakac, Črtomir Frelih, Darko Slavec, Dragica Čadež, Emerik Bernard, Emir Dragulj, Franc Vozel, France Mihelič, France Slana, Gabrijel Stupica, Gorazd Šefran, Henrik Marchel, Ivan Seljak – Čopič, Ive Šubic, Ivo Mršnik, Janez Knez, Janez Kobe, Janez Pristavec, Jiři Bezlaj, Josip Gorinšek, Jože Ciuha, Jože Horvat – Jaki, Jože Šubic, Jože Tisnikar, Jože Vrščaj, Jure Smole, Kamila Volčanšek, Karel Zelenko, Klavdij Tutta, Lojze Logar, Lojze Spacal, Lovro Inkret, Ludvik Pandur, Lujo Vodopivec, Maksim Sedej, Marij Pregelj, Marjan Pogačnik, Metka Krašovec, Miha Maleš, Milan Rijavec, Milena Braniselj, Nikolaj Pirnat, Roman Makše, Silva Devetak, Silvije Popovič, Stane Jagodič, Štefan Galič, Štefan Planinc, Tinca Stegovec, Todorče Atanasov, Tone Lapajne, Valentin Oman, Veselka Šorli Puc, Vladimir Makuc, Vojko Pogačar, Zdenko Huzjan, Zoran Didek, Zvest Apollonio in Žarko Vrezec.

Zaradi svoje umetniške vrednosti in poglobljene obravnave likovnih del didaktična zbirka ne predstavlja le pomembnega likovno-pedagoškega pripomočka, temveč tudi bogato likovno dediščino, ki velja za redek primer v slovenskem prostoru.

2024 © Rokodelski center Ribnica. Izdelava spletnih strani: Kreativna tovarna | Piškotki

Grb O.r.
Logo Ministrstvo Za Kulturo Rs
Logo Las Ppd Vert 1
Lasinzastave Logo Mali
Cgp Kohezijska Politika Logotipi Posamezni